ឈុតងូតទឹក

 • Concealed fixed square shower head

  ក្បាលផ្កាឈូកការ៉េថេរ

   លេខម៉ូដែល CP-2T-H30FJB បញ្ចប់ជញ្ជាំងដំឡើងប៉ូលាដំឡើងជញ្ជាំងផ្កាឈូកមានទំហំវិមាត្រប្រវែង ១២ អ៊ីញ (៣០០ មីល្លីម៉ែត្រ) ទទឹង ១២ អ៊ីញ (៣០០ មីល្លីម៉ែត្រ) កម្រាស់ ២ ម។ ម។ ម។ ម។ ម។ ដៃអាវផ្កាឈូក ៣៤ ម .២៥x១៤ ម។ ម។ ដែកលាយស៊ីលីកុន ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកផ្លាស្ទិកផ្កាឈូកផ្កាឈូក ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនបំពង់ទឹកផ្កាឈូក ៣០៤ ...
 • Wall mounted round shower head

  ជញ្ជាំងម៉ោនក្បាលផ្កាឈូកជុំ

   លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-2T-H30YJB បញ្ចប់ជញ្ជាំងដំឡើងប៉ូលាបានតំឡើងជញ្ជាំងផ្កាឈូកមានទំហំវិមាត្រអង្កត់ផ្ចិត ១២ អ៊ីញ (៣០០ ម។ ម) កម្រាស់ផ្កាឈូក ២ ម។ ម។ ម។ ម។ ម។ មប្រវែង ២៧ ម។ ម។ មប្រវែងបំពង់ទុយោទឹក ១៥០០ មីល្លីម៉ែត្រប្រដាប់ប្រដាសំភារៈបំពាក់ក្បាលដែក ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនលាយដែកអ៊ីណុក ៣០៤ ដែកប្លាស្ទិច ក្បាលផ្កាឈូក ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកស៊ីលីកុនទុយោទឹកផ្កាឈូក ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកផ្លាស្ទិកផ្កាឈូកដៃ ៣០៤ …
 • LED square shower head adjustable

  ក្បាលផ្កាឈូកការ៉េអាចលៃតម្រូវបាន

   លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-2T-H30FLD បញ្ចប់ជញ្ជាំងដុសខាត់ដែលបានតំឡើងជញ្ជាំងផ្កាឈូកមានទំហំវិមាត្រផ្កាឈូកប្រវែង ១២ ៉ (៣០០ មីល្លីម៉ែត្រ) ទទឹង ១២ ((៣០០ ម។ ម) កម្រាស់ ៨ ម។ ម។ ម។ ម។ ម។ ដៃអាវផ្កាឈូក ៤០០ ម ២៥២១ ម។ ម។ ម។ ម។ ផ្កាឈូកផ្កាឈូកវិមាត្រ ២៥x២៥ គុណ ១៨៥ ម។ ម។ ដែកថែបស៊ីលីខនលាយ ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកផ្លាស្ទិចទឹកផ្កាឈូកដៃ ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកស៊ីលីកុនធ្វើដោយដៃ។
 • Ultra thin three functions shower head

  ស្គ្រីនស្គ្រីនស្គមបីមុខ

  លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-3T-RQ02 បញ្ចប់ជញ្ជាំងតំឡើងប៉ូលាបានដំឡើងវិមាត្រផ្កាឈូកលើសប្រវែង ៥៥០ ម។ មទទឹង ២២០ ម។ មកម្រាស់ ២ ម។ ម។ ម។ ម។ ផ្កាឈូកផ្កាឈូកមានទំហំ ២៥x២៥x១៨៥ ម។ មបំពង់ទុយោផ្កាឈូក ១៥០០ មីល្លីម៉ែត្រសម្ភារៈផ្កាឈូកក្បាល ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនលាយ ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកប្លាស្ទិចក្បាលផ្កាឈូក។ ដែកអ៊ីណុក ៣០៤ អ៊ីណុកស៊ីលីកទឹកផ្កាឈូកធ្វើពីដែកស៊ីលីក ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកផ្លាស្ទិកផ្កាឈូកដៃ ៣០៤ អ៊ីណុក…
 • Concealed LED square shower head with shower arm

  ក្បាលផ្កាឈូករាងការ៉េ LED ដែលបានបិទបាំងដោយដៃផ្កាឈូក

   លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-2T-Z30FLD បានបញ្ចប់ការតំឡើងប្រូម៉ាស់ពិដានដែលបានតំឡើងវិមាត្រផ្កាឈូកមានប្រវែង ១២ ៉ (៣០០ មម) ទទឹង ១២ ៉ (៣០០ ម។ ម) កម្រាស់ ៨ ម។ ម។ ម។ ដៃអាវផ្កាឈូក ២៥០x២៥x២៥ ម។ ម។ ន។ ផ្កាឈូកផ្កាឈូកវិមាត្រ ២៥x២៥x១៨៥ ម។ ម។ ដែកថែបស៊ីលីខនលាយ ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកផ្លាស្ទិចក្បាលផ្កាឈូក ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនហៀល…
 • Super slim square shower head

  ក្បាលផ្កាឈូកការ៉េស្ដើង

  លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-2TX បញ្ចប់ជញ្ជាំងដុសខាត់ជញ្ជាំងដែលបានតំឡើងម៉ោនផ្កាឈូកមានទំហំវិមាត្រប្រវែង ១២” (៣០០ ម។ ម) ទទឹង ១២” (៣០០ ម។ ម) កម្រាស់ ២ ម។ ម។ ម។ ម។ ម។ ម។ ផ្កាឈូកប្រវែង ២៥x២៥x១៨៥ ម។ ម។ ដែកថែបផ្លាស្ទិចផ្កាឈូកផ្កាឈូកដៃ ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនទុយោទឹកផ្កាឈូក ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកផ្លាស្ទិចងូតទឹកផ្កាឈូក…
 • Ceiling recessed two function LED shower head

  ពិដានបានបិទមុខងារពីរគឺក្បាលផ្កាឈូក LED

  លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-2T-6080F1 បញ្ចប់ការតំឡើងប្រូម៉ីនពិដានដែលបានបិទបើកបន្ទប់ទឹកផ្កាឈូកមានប្រវែង ២៤ ៉ (៦០០ ម។ ម) ទទឹង ៣១ ((៨០០ ម។ ម) កម្រាស់ ៤ ((១០២ ម។ ម) មាណពផ្កាឈូកផ្កាឈូកវិមាត្រ ២៥ គុណ ២៥x១៨៥ មមបំពង់ទុយោផ្កាឈូក ១៥០០ ម។ ម។ ដែកថែបស៊ីលីខនលាយ ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកផ្លាស្ទិចផ្កាឈូកផ្កាឈូក ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនបំពង់ទឹកផ្កាឈូក ៣០៤ អ៊ីណុក, …
 • Concealed LED square shower head

  ក្បាលផ្កាឈូកការ៉េ LED ដែលលាក់បាំង

   លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-2T-60FLD បញ្ចប់ការតំឡើងពិដានដែលបានតំឡើងបានតំរង់ជួរផ្កាឈូកផ្កាឈូកមានប្រវែង ២៤ ៉ (៦០០ ម។ ម) ទទឹង ២៤ ((៦០០ ម។ ម) កម្រាស់ ១០ ម។ ម .១ ម។ ម។ ម។ ផ្កាឈូកប្រវែង ២៥x២៥ គុណ ១៨៥ មមបំពង់ទុយោផ្កាឈូក ១៥០០ ម។ ម។ ដែកអ៊ីណុក ៣០៤ ដែកផ្លាស្ទិចផ្កាឈូកផ្កាឈូកដៃ ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនងូតទឹកផ្កាឈូក ៣០៤ ដែកអ៊ីណុក, …
 • Fixed arm ceiling mounted LED round shower head

  ពិដានដៃថេរបានតំឡើងក្បាលផ្កាឈូករាងមូល LED

   លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-2T-Z30YJD បញ្ចប់ការតំឡើងប៉ូលាពិដានតំរឹមវិមាត្រផ្កាឈូកអង្កត់ផ្ចិតអង្កត់ផ្ចិត ១២” (៣០០ មីល្លីម៉ែត្រ) កម្រាស់ដៃ ៨ ម។ មប្រវែង ២៥០ ម។ ម។ ម .២០ ម។ ម .១ ម។ ម។ ប្រវែងបំពង់ទុយោផ្កាឈូក ១៥០០ មីល្លីម៉ែត្រសម្ភារៈផ្កាឈូកក្បាល ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកលាយស៊ីលីកូន ៣០៤ ។ ដែកថែបផ្លាស្ទិចក្បាលផ្កាឈូកផ្កាឈូក ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនទឹកផ្កាឈូកដៃ ៣០៤ ដែកអ៊ីណុក, …
 • Ceiling recessed four function LED shower head

  ពិដានបានបិទមុខងារផ្កាឈូកផ្កាឈូកចំនួនបួនមុខងារ

  លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-4T-6080 បញ្ចប់ការតំឡើងឬដុសខាត់ពិដានបិទបើកបន្ទប់ទឹកផ្កាឈូកវិមាត្រផ្កាឈូកប្រវែង ២៤” (៦០០ ម។ ម) ទទឹង ៣១” (៨០០ ម។ ម។ ) កម្រាស់ ៤” (១០២ ម។ ម។ ) ផ្កាឈូកមើលផ្កាឈូកផ្កាឈូកវិមាត្រ ២៥x២៥ គុណ ១៨៥ មមបំពង់ទុយោទឹក ១៥០០ មម។ ដែកអ៊ីណុក ៣០៤ អ៊ីណុកលាយស៊ីលីខន ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកផ្លាស្ទិចផ្កាឈូកផ្កាឈូក ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនបំពង់ទឹកផ្កាឈូក ៣០៤ ស្នាមប្រឡាក់ ...
 • LED round shower head with showr arm

  ក្បាលផ្កាឈូករាងមូល LED ជាមួយដៃផ្កាឈូក

  លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-2T-H30YJD បញ្ចប់ជញ្ជាំងដំឡើងប៉ូលាបានតំឡើងជញ្ជាំងផ្កាឈូកមានទំហំវិមាត្រអង្កត់ផ្ចិត ១២ អ៊ីញ (៣០០ ម។ ម) កម្រាស់ផ្កាឈូក ៨ ម។ ម។ ម។ ម។ ម .២៧ ម .១៨ ម។ ម។ ប្រវែងបំពង់ទុយោទឹក ១៥០០ មីល្លីម៉ែត្រសម្ភារៈផ្កាឈូកក្បាល ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនលាយ ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកប្លាស្ទិច ក្បាលផ្កាឈូក ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនទុយោទឹកផ្កាឈូក ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកផ្លាស្ទិចផ្កាឈូកដៃ ៣០៤ អ៊ីណុក…
 • Ceiling mounted LED retangular shower head

  ពិដានដែលបានម៉ោនក្បាលផ្កាឈូកដែលមានរាងដូចកញ្ចក់

  លេខម៉ូដែលជាក់លាក់ CP-3T-50100FLD បញ្ចប់ពិដានដំឡើងប្រូម៉ាស់បានតំឡើងវិមាត្រផ្កាឈូកលើបណ្តោយប្រវែង ៤០ ((១០០០ មម) ទទឹង ២០ ((៥០០ ម។ ម) កម្រាស់ ១០ ម។ ម។ ម។ ម។ ម។ ផ្កាឈូកផ្កាឈូកទំហំ ២៥x២៥x១៨ ម។ ម។ ប្រវែងបំពង់ទុយោទឹក ១៥០០ ម។ ម .។ ល។ ដែកអ៊ីណុក ៣០៤ ដែកផ្លាស្ទិចផ្កាឈូកផ្កាឈូកដៃ ៣០៤ អ៊ីណុកដែកស៊ីលីកុនងូតទឹកផ្កាឈូក ៣០៤ ដែកអ៊ីណុកកៅស៊ូហា…
12 បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ២